Prva građanska posmrtna pripomoć

(0-24): 098 465 001
(Tel): 01 4882 025
Pavla Radiće 9,
RH, 10000 Zagreb

1835.

započinje naša povijest

Prva građanska udruga za sjajne pogrebe i posmrtnu pripomoć utemeljena je kao udruga građana 1835. godine, i ponosni smo da naša povijest seže tolike godine unazad. Generacije korisnika naših usluga poklonili su nam svoje povjerenje i odabrali upravo nas kao partnera u najtežim životnim trenucima.

Iskustvo

kao garancija trajne profesionalnosti

Garancija kvalitete naših usluga temelji se na povjerenju između nas i naših članova, te na održivosti razine usluga koje nudimo članovima Prve građanske udruge za sjajne pogrebe i posmrtnu pripomoć. Jedan od glavnih temelja za garanciju kvalitete jesu i pogrebni standardi koje Vam omogućavamo.

 • REDOVNI POGREBNI STANDARD OD
 • EUR 5,04 / mj
 • na 20 godina
 • jednokratna upisnina 6,64 EUR
  plaćanje u mjesečnim ratama ili
  plaćanje nalogom svaki drugi mjesec ili
  knjiženje na teret računa

 • IZVANREDNI POGREBNI STANDARD OD
 • EUR 5,04 / mj
 • na 20 godina
 • jednokratna upisnina 6,64 EUR
  plaćanje u mjesečnim ratama ili
  plaćanje nalogom svaki drugi mjesec ili
  knjiženje na teret računa

 • VIŠE O POGREBNIM STANDARDIMA
 • REDOVNI + IZVANREDNI POGREBNI STANDARD OD
 • EUR 10,08 / mj
 • na 20 godina
 • jednokratna upisnina 6,64 EUR
  plaćanje u mjesečnim ratama ili
  plaćanje nalogom svaki drugi mjesec ili
  knjiženje na teret računa

Iskustvo

i profesionalnost

Iskustvo i profesionalan pristup poslu kojim se bavimo, te razumijevanje potreba naših članova i korisnika naših usluga, doprinijeli su tome da smo i dan danas u suradnji s Pogrebnim poduzećem Zagreb jedno od najstarijih i najvećih europskih pogrebnih društava i posmrtnih udruga. Obratite nam se s punim povjerenjem i otkrijte mnoge razloge zašto smo upravo mi prvi izbor već generacijama naših korisnika i članova.

Kontaktirajte nas

Iskoristite

prednosti koje dobivate

Kroz članstvo u Prvoj građanskoj udruzi za sjajne pogrebe i posmrtnu pripomoć, omogućavamo Vama i Vašim najbližima željene pogrebne standarde koji uključuju paket pogrebne opreme, usluge i organizaciju pogreba. S obzirom na naše stoljetno iskustvo u organizaciji pogreba i podršku našim članovima i njihovim obiteljima u najtužnijim životnim trenucima osim najviših standarda kvalitete u mogućnosti smo ponuditi i najpovoljnije troškove pogreba.

Za sve osobe

koje nisu članovi udruge

Organizacija pogreba za sve građane koji nisu članovi Udruge po vrlo prihvatljivim cijenama.

Od 1948. uspostavili smo i kontinuirano razvijamo uspješnu suradnju s Pogrebnim poduzećem Zagreb.

Više
GDPR (General Data Protection Regulation)

OBAVIJEST
O NAČINU PRIKUPLJANJA, OBRADE I KORIŠTENJA OSOBNIH PODATAKA
PRVA GRAĐANSKA UDRUGA ZA SJAJNE POGREBE I POSMRTNU PRIPOMOĆ je osnovana sa svrhom i ciljem pružanja financijske, organizacijske i savjetodavne pomoći članovima Udruge, odnosno njihovim obiteljima prilikom smrtnog slučaja člana Udruge, te pružanje pomoći starijima, nemoćnima, beskućnicima, te osobama zahvaćenim neimaštinom i siromaštvom.
Udruga sukladno cilju obrađuje Vaše osobne podatke u svojstvu voditelja obrade. Udruga poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Udruga obrađuje Vaše podatke u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih relevantnih propisa koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj.
SVRHE OBRADE
—pružanje članovima usluga u okviru ciljeva naše Udruge te u skladu sa Statutom;
—informiranja članova Udruge o aktivnostima Udruge;
—informiranja javnosti o aktivnostima Udruge putem medija, uključujući društvene mreže;
—zaštita osoba i imovine mjerama videonadzora u ograničenom opsegu unutar prostorija Udruge;
—druge svrhe o kojima su pojedinci informirani u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.
NAČELA ZAŠTITE PODATAKA
Udruga obrađuje podatke:
• Zakonito – samo ako je obrada dopuštena zakonom i to u granicama koje zakon propisuje.
• Pošteno – uvažavajući specifičnosti odnosa s Vama, primjenjujući sve mjere za zaštitu osobnih podataka olakšavajući Vam ostvarivanje prava.
• Transparentno – pružanjem svih informacija na jasan i lako dostupan način u granicama koje Opća uredba o zaštiti podataka propisuje.
• Uz ograničenje svrhe – obrađujući osobne podatke u one svrhe u koji su prikupljeni a u druge svrhe uzimajući u obzir (a) svaku vezu između svrha prikupljanja osobnih podataka i svrha namjeravanog nastavka obrade; (b) kontekst u kojem su prikupljeni osobni podaci, posebno u pogledu našeg odnosa s Vama; (c) prirodu osobnih podataka, osobito činjenicu obrađuju li se posebne kategorije osobnih podataka u skladu s člankom 9. Uredbe ili osobni podaci koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela u skladu s člankom 10. Uredbe; (d) moguće posljedice namjeravanog nastavka obrade za ispitanike; te (e) postojanje odgovarajućih zaštitnih mjera.
• Uz ograničenje pohrane – čuvajući podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju pojedinca samo onoliko koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a duže samo ako je dopušteno Uredbom.
• Uz smanjenje količine podataka – pazimo da podatke koje obrađujemo budu primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno.
• Pazeći na točnost – vodimo računa o točnosti i ažurnosti podataka i brišući neispravne podatke u skladu sa zahtjevima Uredbe.
• Pazeći na cjelovitost i povjerljivost –tehničkim i organizacijskim mjerama vodimo računa o odgovarajućoj sigurnosti osobnih podataka ovisno o njihovoj rizičnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.
Zakonitost
Zakonitost, odnosno pravni temelji obrade podataka mogu biti:
• ispunjenje pravne obveze Udruge
• sklapanje ili izvršenje ugovora u kojemu ste Vi stranka,
• naš legitimni interes u mjeri u kojoj je značajniji od interesa ispitanika da se podaci ne obrade ili
• Vaša privola,
• drugi pravni temelj u skladu s Uredbom.
PRIMATELJI
Primatelji kojima se dostavljaju osobni podaci su pogrebna poduzeća, groblja, bolnice, patološki zavodi, specijalizirani pjevački zborovi, cvjećari, prijevoznici pokojnika u okviru kanala suradnje koje Udruga ima, u nekim situacijama mogu biti sudionici pojedinih događaja uključujući komunalna poduzeća, veleposlanstva, policija i ostale javne službe i državne ustanove, državna tijela bilo da je to propisano zakonom bilo da je to u okviru specifičnih postupaka poput onih u vezi organiziranja prijevoza i pogreba pokojnika.
Primatelji podataka mogu biti i izvršitelji obrade. Naime, u obradi podataka mogu biti uključeni, po potrebi i u skladu s ograničenjima koje Uredba propisuje, drugi subjekti, izvršitelji obrade (primjerice pružatelji informatičkih usluga). S takvim subjektima se ugovorni odnos uređuje detaljno te se osigurava da su Vaši osobni podaci zaštićeni na primjeren način i u skladu sa zahtjevima Uredbe.
U drugim situacijama moguće je da mi zajedno s drugim subjektima odredimo svrhe i sredstava obrade osobnih podataka, pa ćemo mi zajedno s tim subjektima imati položaj zajedničkih voditelja obrade. U tim odnosima, ćemo na transparentan način odrediti svoje odgovornosti za poštovanje obveza iz Uredbe, osobito s obzirom na ostvarivanje prava ispitanika i svojih dužnosti poštivanja transparentnosti obrade, osim ako su odgovornosti zakonom utvrđene.
Ako je obradom podataka obuhvaćen i međunarodni prijenos istih, Udruga će Vas informirati o namjeri iznošenja osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te o postojanju ili nepostojanju odluke Europske komisije o primjerenosti, kao i o prikladnim zaštitnim mjerama i načinima pribavljanja njihovih preslika u slučaju da prijenos podliježe odgovarajućim zaštitnim mjerama prema članku 46. Uredbe, primjeni obvezujućih korporativnih pravila prema članku 47. Uredbe ili, ako je to slučaj, prema članku 49. stavku 1. podstavku 2. Uredbe. Svaki prijenos osobnih podataka u treće zemlje bit će izvršen u skladu s poglavljem V. Uredbe.
VAŠA PRAVA
Neovisno o pravnom temelju obrade podataka, Vi imate pravo na:
 pristup, izmjenu ili dopunu podataka,
 brisanje („pravo na zaborav”) osobnih podataka,
 ograničavanje obrade Vaših podataka ili uložiti prigovor na obradu podataka,
 prijenos Vaših podataka Vama ili trećim osobama,
 ako su podaci dani na temelju privole, uvijek možete tu privolu povući bez negativnih posljedica,
 pravo na podnošenje prigovora nadležnom nadzornom tijelu – u Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka (više o tomu na www.azop.hr).
Sva prava podliježu razmjernim ograničenjima u skladu s Uredbom.
Svoj pisani zahtjev uputite na: info@prva-gradanska-posmrtna-pripomoc.hr ili osobno odnosno poštanskim putem na PRVA GRAĐANSKA UDRUGA ZA SJAJNE POGREBE I POSMRTNU PRIPOMOĆ, Pavla Radića 9, 10000 Zagreb.
POHRANA PODATAKA
Udruga određene podatke čuva trajno s obzirom na trajni povijesni značaj koji ti podaci imaju za nas (npr. podaci o broju članova). Ipak, velika većina podataka čuva se minimalno i to koliko je nužno za izvršenje naših obveza prema članovima, pa rokovi pohrane podataka ovise i obrada završava pokopom člana.
Ako smo podatke prikupili putem registracije za pojedini događaj (npr.: nagradna igra), podatke uništavamo ubrzo nakon završetka događaja, a najviše nakon 30 dana.
Ako podatke obrađujemo na temelju Vaše privole, podatke čuvamo sve dok ne povučete privolu.
Podaci iz sustava videonadzora redovito se brišu, a čuvaju se najviše 6 mjeseci osim u slučajevima kada su nužni za vođenje postupaka pred nadležnim tijelima.
DODATNE INFORMACIJE
• TEHNIČKA I INTEGRIRANA ZAŠTITA PODATAKA
Udruga štiti Vaše podatke, pa uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca koji proizlaze iz obrade podataka, u vrijeme određivanja sredstava obrade i u vrijeme same obrade, provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka.
Udruga ujedno provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. Tu mjeru primjenjujemo na količinu prikupljenih osobnih podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.
• EVIDENCIJE O AKTIVNOSTIMA OBRADE
Udruga kao voditelj obrade vodi evidencije o aktivnostima obrade koje sadržavaju:
– ime i kontaktne podatke voditelja obrade, ako je primjenjivo, zajedničkog voditelja obrade, i službenika za zaštitu podataka;
– svrhe obrade;
– opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka;
– kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, uključujući primatelje u trećim zemljama ili međunarodne organizacije;
– ako je primjenjivo, prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, uključujući identificiranje te treće zemlje ili međunarodne organizacije te, u slučaju prijenosa iz članka 49. stavka 1. drugog podstavka, dokumentaciju o odgovarajućim zaštitnim mjerama;
– ako je to moguće, predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka;
– ako je moguće, opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera
• POSTUPANJE PO POVREDAMA OSOBNIH PODATAKA
Udruga osigurava da slučaju povrede osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje sukladno Uredbi Agenciju za zaštitu osobnih podataka o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.
Kada to Uredba propisuje Udruga bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje i ispitanike o povredi osobnih podataka.
• PROCJENA UČINKA NA ZAŠTITU PODATAKA
Udruga ne provodi obrade podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika. Međutim, ako određena obrada bude iznimno ispunjavala uvjete visokorizičnosti, Udruga će prije obrade provoditi procjenu učinka predviđenih postupaka obrade na zaštitu osobnih podataka u skladu sa zahtjevima Uredbe.
PRVA GRAĐANSKA UDRUGA ZA SJAJNE POGREBE
I POSMRTNU PRIPOMOĆ

25. svibnja 2018.

stupila je na snagu Uredba EU o zaštiti osobnih podataka, ili skraćeno GDPR (General Data Protection Regulation).

STOGODIŠNJICA

100. godina djelovanja Prve građanske udruge za sjajne pogrebe i posmrtnu pripomoć.

KROZ GENERACIJE

Pogledajte zašto smo upravo mi već generacijama prvi odabir našim korisnicima i članovima, koji nam ustupaju svoje povjerenje u najtežim životnim trenucima.

ČLANSTVO
2015. godine

Obilježavamo 180. godina postojanja Prve građanske Udruge za sjajne pogrebe i posmrtnu pripomoć s preko 100.000 članova.

Olovne i teške snove snivaju
Oblaci nad tamnim gorskim stranama;
Monotone sjene rijekom plivaju,
Žutom rijekom među golim granama.

A.G. Matoš, Jesenje veče